Varstvo osebnih podatkov

in zaščita zasebnosti

Pri nekaterih razdelkih spletnega mesta se lahko zgodi, da uporabnik zaradi korespondence, registracije, pogajanj pred sklenitvijo, sklenitve pogodbe ali sodelovanja v spletnih raziskavah prek spletnega mesta prostovoljno posreduje svoje osebne podatke. Izključna odgovornost za pravilnost in verodostojnost posredovanih osebnih podatkov je na strani uporabnika. SR zavarovalno zastopanje, Sandi Robida, s.p. se zavezuje, da bo s posredovanimi osebnimi podatki ravnal v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakonom, ki ureja zavarovalništvo, ter drugo relevantno področno zakonodajo.

SR zavarovalno zastopanje, Sandi Robida, s.p. se zavezuje osebne podatke, potrebne za pogajanja pred sklenitvijo in sklenitev zavarovalne pogodbe ter za obravnavanje odškodninskih zahtevkov, ki izvirajo iz zavarovalne pogodbe, obdelovati v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, z zakonom, ki ureja obvezna zavarovanja v prometu, in posebnimi predpisi o zbirkah podatkov s področja posameznega zavarovanja. Primeroma osebni podatki obsegajo: osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonske številke, naslove elektronske pošte, davčno številko. Uporabnik se s sprejemom teh pogojev zavezuje dodatno poleg navedenih predložiti tudi tiste osebne podatke, ki so potrebni za namene obdelave po tem odstavku in jih SR zavarovalno zastopanje, Sandi Robida, s.p. ne more pridobiti na drugi pravni podlagi ali bi ga to obremenilo z nesorazmernimi stroški.

Uporabnik s sprejemom teh pogojev soglaša, da lahko SR zavarovalno zastopanje, Sandi Robida, s.p. njegove osebne podatke: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonske številke in naslove elektronske pošte, uporablja tudi za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, dogodkih in ugodnostih, ter za pošiljanje drugega oglasnega gradiva (neposredno trženje). Za namene kontaktiranja uporabnik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov kot so primeroma: telefon, osebna pošta, elektronska pošta ali druga obvestila v aplikacijah spletnega mesta. Uporabnik s sprejemom teh pogojev potrjuje, da je seznanjen s svojo pravico, da lahko skladno zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, kadarkoli pisno ali na drug dokazljiv način zahteva, da SR zavarovalno zastopanje, Sandi Robida, s.p. trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja.

Z namenom izračunavanja statistike obiskanosti spletnega mesta in odpravljanja morebitnih težav s strežnikom, lahko spletno mesto beleži osnovne podatke o dostopih do spletnih vsebin, med drugim tudi IP naslov računalnika, s katerega se dostopa do spletnega mesta ter podatke, ki jih samodejno pošlje spletni brskalnik, in sicer na način, da spletno mesto v spletni brskalnik odloži piškotek. Uporabnik s sprejemom teh pogojev potrjuje seznanjenost z možnostjo, da lahko piškotke sprejme ali zavrne. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar uporabnik lahko spremeni v nastavitvah tako, da spletni brskalnik piškotke zavrne ali generira opozorilo, preden se piškotek shrani. SR zavarovalno zastopanje, Sandi Robida, s.p. se zavezuje, da bo zagotovil vse razumne ukrepe za zagotavljanje zasebnosti in anonimnosti uporabnikov.