Dopolnilno

zdravstveno zavarovanje

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je zavarovanje za stroške naslednjih doplačil:

  • zdravstvene storitve na področju zdravstvenih dejavnosti, ki niso krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno s storitvami nastanitve in prehrane v bolnišnici ali zdravilišču
  • vsa zdravila s pozitivne in vmesne liste (do priznane vrednosti), predpisana na recept
  • nenujni reševalni prevozi
  • zdravstveni pripomočki
  • ortopedski, slušni, očesni, ortodontski in drugi tehnični pripomočki ter zobnoprotetični nadomestki

Omenimo le nekatere odstotne deleže, ki jih krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje:

  • pri zobni protetiki je delež doplačil 90 odstotkov
  • pri očesnih pripomočkih (očala) prav tako 90 odstotkov
  • pri nenujnih reševalnih prevozih 90 odstotkov
  • pri zdravilih z vmesne liste 90 odstotkov

Pri storitvah osnovne zdravstvene dejavnosti znaša doplačilo 15 odstotkov, pri storitvah bolnišnične dejavnosti od 5 do 15 odstotkov. V nekaterih primerih (npr. zahtevnejše operacije) lahko celotni znesek opravljene storitve visok, zaradi česar lahko teh 5 odstotkov doplačil pomeni velik izdatek za bolnika.

V primeru, da imate sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, vam doplačila krije zavarovalnica, če pa zavarovanja nimate, bi morali ta odstotek vrednosti zdravstvene storitve plačati sami.

Za informativni izračun izpolnite spodnji obrazec