Poslovno zavarovanje

Zavarovanje zgradb in opreme

Z zavarovanjem poslovnih zgradb in opreme se zavarujemo pred daljšimi izpadi v delovnem procesu in nepredvidenimi stroški, ki so posledica nezgod ali naravnih nesreč in so lahko odločilnega pomena za uspešno poslovanje podjetja.

Zavarujete lahko naslednje vrste poslovnih objektov:

  • poslovne zgradbe
  • skladiščne zgradbe
  • delavniške zgradbe, v katerih se izvajajo proizvodne dejavnosti in storitve
  • dodatne objekte, ločene od poslovnih, skladiščnih in delavniških zgradb
  • poslovno opremo, ki je v lasti podjetja in je zavedena v poslovnih knjigah ali v prilogi zavarovalne police
  • ob posebnem dogovoru in doplačilu je možno zavarovati tudi opremo, ki je v lasti drugih oseb ter osebno garderobo zaposlenih

Prednosti zavarovanja poslovnih zgradb:
  • zavarovanje pred poslovno škodo,naraščajoč popust glede na dolžino zavarovalne dobe
  • možnost obročnega plačila premije,popusti za pakete poslovnih zavarovanj
  • dodatni popusti za zavarovanje zgradb, ki so zavarovane z atestiranimi alarmnimi napravami, vezanimi na varnostno službo ali policijsko postajo ter z napravami za javljanje in gašenje požarov

S posebnimi zavarovanji lahko zgradbo zavarujete tudi za nevarnost potresa, vlomov ali razbitega stekla.

Zavarovanje odgovornosti

Z zavarovanjem poklicne odgovornosti so krite škode zaradi malomarnosti, napake ali opustitve poklicne dolžnosti zavarovanca in njegovih zaposlenih. Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti pa krije stroške, nastale zaradi odgovornosti zavarovanca za telesne poškodbe ali poškodbe lastnine, ki izhajajo iz izdelkov, delov ali storitev, ki so predmet njegovega poslovanja.

Zavarovanje zalog

Zaloge materialov, plemenitih kovin, polizdelkov in izdelkov, ki jih podjetje hrani za uporabo, predelavo ali prodajo v svojem delovnem procesu zavarujemo pred škodo nastalo v naravnih nesrečah, nezgodah in tatvinah.

Zavarovanje računalnikov

Večina podjetij se danes pri svojih delovnih procesih zanaša na informacijsko infrastrukturo. Vsaka škoda, okvara ali celo izguba podatkov je lahko usodnega pomena za poslovanje, zato nudimo tudi zavarovanje računalniške opreme in elektronskih aparatov.

Strojelomno zavarovanje

Škoda ali okvara na strojih, napravah in orodjih lahko pomeni motnjo v delovnem procesu in velik strošek za podjetje. S strojelomnim zavarovanjem, ki krije tovrstne škodne primere, se zavarujete pred nepredvidenimi večjimi izdatki.

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara

Ogenj na svojem pohodu uničuje vse, kar mu pride na pot. Ne dovolite, da uniči trud, dosežke in cilje, ki ste si jih zadali kot podjetje. Z zavarovanjem delovnega zastoja zaradi požara se boste lahko hitreje spet postavili na noge in nadaljevali s poslovanjem.

Če katerega kritja, ki vas zanima niste našli ali pa želite ponudbo in informativni izračuna nas kontaktirajte na email info@robida.si ali pokličite naše svetovalce na 064 17 97 97.